En samlet løsning

Implementering af persondataforordningen stiller høje krav til indsigt i både jura og virksomhedens data. Omfanget af persondata er tit overraskende stort og analysen af datastrømme derfor kompleks. Et fuldstændigt overblik er imidlertid en afgørende forudsætning for en solid juridiske analyse.

Hele implementeringsprocessen kræver kompetencer, som ofte ikke er til stede i virksomheden. Derfor har vi udviklet en compliancemodel, som tager udgangspunkt i hele kundens behov fra A-Z.

Efterlevelse af persondatareglerne er en dynamisk proces, som løbende kræver opfølgning i takt med udviklingen af virksomheden. Der skal også med jævne mellemrum tages stilling til, hvilken data, som er nødvendig, og hvilken, der efter lovgivningen er et krav om, at skulle slettes. Det tager vi højde for i vores løsning og sikrer, at de fornødne arbejdsgange er på plads.

Ofte er det muligt at integrere arbejdsgange i IT-systemer og minimere det tidskrævende og manuelle arbejde. Vi samarbejder gerne med kundens IT-leverandør i den forbindelse og har også egne samarbejdspartnere, som vil hjælpe dig og din virksomhed med at få overblik over konsekvenserne.

I COMPLIVACY

 

 • Hjælper vi med at klassificere og kortlægge virksomhedens persondata
 • Sikrer vi det fornødne overblik over jeres data og afdækning af jeres risici
 • Hjælper vi med at prioritere de enkelte indsatsområder og kommer med konkrete forslag
 • Tilbyder vi endvidere hjælp til implementering af handlingstiltag, som sikrer compliance
 • Tilbyder vi at stå for den interne undervisning, således alle dine medarbejdere er klædt på til at håndtere de nye arbejdsgange vedrørende persondata

COMPLIVACY - YDELSER

 • Risikoanalyse
 • Foranalyse
 • Handlingsplan
 • Databehandleraftale
 • Compliance manual
 • Dataanalyse
 • Dataklassifikation 
 • Implementering 
 • Sikkerhedsreview 
 • Sikkerhedsløsninge
 • Systemvurdering 
 • Undervisning 
 • Workshops
 • Dokumentationsværktøj
 • DPO - Beredskabsplan ved eksempelvis sikkerhedsbrud